Poslání emailu s přílohou z příkazové řádky Linux/Unix

Instalace balíčku

apt-get install mutt

Odeslani emailu s přílohou

mutt -s "Test mail" -a /tmp/file.tar.gz email@email.biz < /tmp/mailmessage.txt

-s [Subject]
-a [soubor s přílohou]
/tmp/mailmessage.txt  – soubor s tělem zprávy