Cisco ACL

odkaz na web s dokumentaci http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/26448-ACLsamples.html ukázka blokování portu 80 a povoleni portu 443 na serveru CISCO ACL.pkt