Formulář Flask

views.py @blueprint.route('/formularhodnota', methods=['GET', 'POST']) def formularhodnotanew(): form = FormularHodnota() if form.validate_on_submit(): return form.hodnota1.data + form.hodnota2.data return render_template("public/formularhodnota.tmpl", form=form) forms.py – Celý článek Formulář Flask

Cisco ACL

odkaz na web s dokumentaci http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/26448-ACLsamples.html ukázka blokování portu 80 a povoleni portu 443 na serveru CISCO ACL.pkt