Ukázka JSON/jQuery a PHP

Nejprve vytvoříme základní script, který nám bude generovat data – date.php

<?php
$ret = array(); //vytvoření pole
$ret['cas'] = date("H:i:s"); //přidání času
$ret['datum'] = date("Y-m-d"); //přidání data
echo json_encode($ret); //zakódovat do JSONu
?>

Nyní vytvoříme HTML soubor, do kterého budeme data načítat – index.html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
 <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.js"></script>
 <script src="jsonQuery.js" type="text/javascript"></script>
 <title></title>
 </head>
 <body>
 <a href="#" id="obnovdata">Obnov čas</a>
 <div id="data"></div>
 </body>
</html>

Odkaz s id obnovdata bude po kliknutí načítat data do bloku s id data. Nyní již vytvoříme pouze jQuery script, který se o načítání postará – jsonQuery.js

// JavaScript Document
$(document).ready(function(){
// po kliknutí na obnov data zavolej
 $('#obnovdata').live('click', function(){
// získej data v JSON formátu ze scriptu date.php
   $.getJSON('date.php', function(data) {
//do divu s id "data" zmeň obsah na daný formát
    $('#data').html("<p>Cas="+data.cas+" Datum="+data.datum+"</p>");
   });
 });
});

DÚ – JSON svázaný s DB, načítat postupně data po třech.

 

Ukázka zpracování  data z databáze výpis dat po třech řádcích.