1: Seznamte se s programováním mikrokontrolérů – Příprava

Téměř každý ze studentů informatiky se již jistě setkal s mikrokontrolérem a minimálně každý má určitě ponětí, jak takový MCU  vypadá – krabička s hromadou nožiček. My budeme používat mikrokontroléry architektury AVR firmy Atmel, konkrétně ATmega8. Tento MCU nám nabídne celých 23 programovatelných pinů (vstupů/výstupů) a výborné parametry za velmi příznivou cenu. Ne každý ovšem ví, jak do takovéto krabičky nahrát vlastní program, popř. jak by měl takový program vypadat.

K nahrávání programů slouží zařízení zvané (překvapivě) programátor. Programátorů MCU existuje mnoho typů (programování přes COM, USB, LPT a jiné porty, dále také programátory pro různé architektury), toto velké množství podporuje i to, že si každý může takovéto zařízení sestrojit doma sám. My budeme používat zařízení zvané ISP ( In-System Programming – možnost programování uvnitř obvodu bez nutnosti vyjmutí MCU z obvodu) USBasp AVR programátor. Důvod zvolení tohoto programátoru je jasný – můžeme MCU programovat, aniž bychom jej vytáhli z našeho obvodu, a stačí nám k tomu USB port, který dnes najdeme na každém počítači. Posledním,  neméně důležitým, důvodem je cena – tento programátor seženeme za částku začínající přibližně na 60Kč i s poštovným z ebay.

Tento programátor se standardně dodává s kablíkem osazeným ISP konektory.

Jakmile máme tento programátor, je třeba si jej připravit pro použití v počítači – viz následující postup pro jednotlivé OS.

Příprava programátoru (Windows 7)

  1. Stáhněte ovladače ze stránek výrobce Vašeho programátoru nebo z Moodlu.
  2. Vložte programátor do volného USB portu Vašeho počítače.
  3. Windows se bude snažit zařízení nainstalovat, ale nepodaří se mu to a skončí chybou.
  4. Jděte do správce zařízení  (pravý klik na Počítač -> Spravovat) a najděte zde USBasp programátor
  5. Klikněte na něj pravým tlačítkem a dejte „Aktualizovat software ovladače…“

6. Jakmile se objeví nabídka, zvolte „Vyhledat ovladač v počítači“.

7.       V další nabídce vybereme umístění složky s rozbalenými ovladači a potvrdíme.

 

 8. Objeví se varování. Zvolíme „Přesto nainstalovat tento software ovladače“.

9. Celý proces by měl trvat několik vteřin a skončit hláškou potvrzující instalaci.

 

Příprava vývojového prostředí (Windows 7)

Nyní, když máme úspěšně nainstalovaný ovladač programátoru,  je potřeba si  najít vývojové prostředí a program, který je schopný náš kód odeslat do programátoru. I zde platí, že existuje velice mnoho různých programů. Pro naše účely bude perfektně vyhovovat kombinace Dev-C++ a  balíku WinAVR (obsahuje veškeré ostatní potřebné programy, knihovny, hlavičkové soubory,…).

Pro usnadnění nahrávání programu do paměti procesoru je také možno použít program AvrDude s grafickým rozhráním, který je možno nalézt pod názvem „Avrdude GUI“. V opačném případě budeme používat jak pro kompilaci, tak pro nahrávání programu, příkazovou řádku.

AVRdude s grafickým rozhráním

Po instalaci vývojového prostředí jsme po softwarové stránce plně připraveni k tvorbě programů pro náš mikropočítač.

Příprava programátoru (Linux)

V OS Linux není potřeba cokoliv speciálního instalovat. Programátor funguje ihned po vložení do USB portu.

Příprava vývojového prostředí (Linux)

Pro práci v Ubuntu budeme potřebovat libovolný textový editor, terminal, C kompilátor (avr-gcc), C knihovnu pro AVR mikrokontroléry (avr-libc) a AVR programovací software (AVRdude).

Instalace je velice jednoduchá, postačí nám několik málo příkazů:

Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc build-essential
sudo apt-get install gcc-avr gdb-avr binutils-avr avr-libc avrdude

Fedora

yum install uisp avr-libc avr-gcc-c++ rxtx avrdude

Po nainstalování veškerých uvedených programů a knihoven je náš systém plně připraven k nahrávání programů do našich mikropočítačů.

Užitečné odkazy

  1. Moodle kurz (najdete zde stažení ovladačů, další užitečné odkazy a samotné lekce ve formátu PDF)
  2. WinAVR (balíček s knihovnami, kompilátorem, …)