Praktická maturita PCS IT4 2014 – seznam témat

 1. Bash skripty – http://blog.iservery.com/2013/04/04/bash-skripty-priklady/ (awk, grep, iptables, tr, tar, ifconfig, dmesg, crontab)
  1. Kolik bylo odesláno paketů na rozhrání eth0
  2. Kolik bylo paketů odesláno na port 80 (iptables output -p tcp –dport 80 -j ACCEPT  …. iptables -v -L)
  3. Vytváření uživatelů z textového souboru
  4. Zálohování adresáře
  5. Crony (kontrola – /var/log/syslog, messages)  http://blog.iservery.com/2013/05/09/administrace-cronu/
 2. Instalace služeb
  1. NFS
  2. Apache
  3. Samba
  4. MySQL
  5. OpenSSH
 3. Administrace služeb
  1. Import/export zálohování databází
  2. Zálohování obecně (tar – rozdílová záloha, full záloha)
 4. Znalost příkazů
  1. Obsazenost místa
  2. Logovací systém
  3. Paměť
  4. Mazání programu z paměti (kill, atd.)
  5. Restart služeb
  6. Nastavení síťového rozhrání
  7. přidání a mazání uživatelů
  8. práva uživatelů
 5. Cisco Packet Tracer
  1. Security
  2. Switching + VLAN
  3. Routing – statický, dynamický
  4. NAT + forward portů
  5. LACP – bonding
 6.  Firewalling
  1. omezování
  2. logování
  3. tagování