Můj první socket server – Python

Tak potřebuji nějakou realtime službu ala chat server našel jsem všechny pouze pod nodejs (asi je to dnes moderní kdekoli používat nodejs 🙂 ), ale já se snažím naučit pořádně python zde jeden ukázkový socket telnet server , který vychází z projektu miniboa, trochu jsem se přiučil také u projektu python-chatroom ten je zajímavý tím , že používá základní knihovny socket no a zde malá ukázka

__author__ = 'ucitel'
from miniboa import TelnetServer
import time

IDLE_TIMEOUT = 300
CLIENT_LIST = []
SERVER_RUN = True
time_down = 9999999999999999
def on_connect(client):
  """
  Sample on_connect function.
  Handles new connections.
  """
  print "++ Opened connection to %s" % client.addrport()
  broadcast('%s joins the conversation.\n' % client.addrport() )
  client.send("Welcome to the Chat Server, %s.\n" % client.addrport() )
  client.username=''
  CLIENT_LIST.append(client)
  #client.send('Moje jmeno ' + CLIENT_LIST['name'])

def on_disconnect(client):
  """
  Sample on_disconnect function.
  Handles lost connections.
  """
  print "-- Lost connection to %s" % client.addrport()
  CLIENT_LIST.remove(client)
  broadcast('%s leaves the conversation.\n' % client.addrport() )

def kick_idle():
  """
  Looks for idle clients and disconnects them by setting active to False.
  """
  ## Who hasn't been typing?
  for client in CLIENT_LIST:
    if client.idle() > IDLE_TIMEOUT:
      print('-- Kicking idle lobby client from %s' % client.addrport())
      client.active = False

def process_clients():
  """
  Check each client, if client.cmd_ready == True then there is a line of
  input available via client.get_command().
  """
  for client in CLIENT_LIST:
    if client.active and client.cmd_ready:
      ## If the client sends input echo it to the chat room
      chat(client)

def broadcast(msg):
  """
  Send msg to every client.
  """
  for client in CLIENT_LIST:
    client.send(msg)

def chat(client):
  """
  Echo whatever client types to everyone.
  """
  global SERVER_RUN
  global time_down
  msg = client.get_command()
  #print '%s says, "%s"' % (client.username, msg)

  radek = msg.lower()
  cmd = radek.split(' ')[0]
  ## bye = disconnect
  if cmd == 'time':
    local_time = time.localtime()
    client.send('The actual time is %i:%i:%i\n' % (local_time.tm_hour, local_time.tm_min, local_time.tm_sec))
    client.active = True
  elif cmd == 'up':
    local_time = time.time()
    up_time = local_time - start_time
    client.send('The actual uptime is %f s\n' % (up_time))
    client.active = True
  elif cmd == 'down':
    time_down = time.time() + float(radek.split(' ')[1])
    client.send('Server is down as %s s\n' % (radek.split(' ')[1]))
    client.active = True

  elif cmd == 'bye':
      client.active = False
  ## shutdown == stop the server
  elif cmd == 'shutdown':
    SERVER_RUN = False
  elif cmd == 'user':
    username=radek.split(' ')[1]
    client.username=username
    print 'User %s log in system' % (client.username)
    client.active = True
  elif cmd=='send':
    for guest in CLIENT_LIST:
      if radek.split(' ')[1] == guest.username:
        guest.send('%s says, %s\n' % (client.username, radek.split(' ')[2]))
        print 'User %s says "%s" to user %s' % (guest.username,radek.split(' ')[2],client.username)
      else:
        client.send('Sorry user %s not exist\n' % radek.split(' ')[1])
        print 'User %s not exist' % radek.split(' ')[1]
    client.active=True
  elif cmd== 'all':
    for guest in CLIENT_LIST:
      if guest != client:
        guest.send('%s says, %s\n' % (client.username, radek.split(' ')[1]))
      else:
        guest.send('You say, %s\n' % msg)
    client.active=True
  elif cmd == 'users':
    client.send('Uzivatele ve skupine\n')
    client.send('--------------------\n')
    for guest in CLIENT_LIST:
      client.send('%s\n' % (guest.username))
    client.active=True
  else:
    client.active=True
#------------------------------------------------------------------------------
#    Main
#------------------------------------------------------------------------------

if __name__ == '__main__':

  ## Simple chat server to demonstrate connection handling via the
  ## async and telnet modules.

  ## Create a telnet server with a port, address,
  ## a function to call with new connections
  ## and one to call with lost connections.

  telnet_server = TelnetServer(
    port=7777,
    address='',
    on_connect=on_connect,
    on_disconnect=on_disconnect,
    timeout = .05
    )
  start_time=time.time()
  print(">> Listening for connections on port %d. CTRL-C to break."
    % telnet_server.port)

  ## Server Loop
  while SERVER_RUN:
    if time.time() > time_down :
      SERVER_RUN = False
    telnet_server.poll()    ## Send, Recv, and look for new connections
    kick_idle()         ## Check for idle clients
    process_clients()      ## Check for client input

  print(">> Server shutdown.")