Ubuntu nastavení VLAN 802.1Q

apt-get install vlan

vytvoření virtuálního adaptéru

# inicializace vlanu číslo 220 na rozhraní eth0
vconfig add eth0 220

nastavení adresy 192.168.111.1 na vlan 220

ifconfig eth0.220 192.168.111.1 netmask 255.255.255.0