Instalace Wireshark na Ubuntu

Co je to Wireshark

Wireshark je protokolový analyzér a paketový sniffer. Mezi jeho nejčastější použití patří analýza a ladění problémů v počítačových sítích, vývoj software, vývoj komunikačních protokolů a studium síťové komunikace. Nabízí velice podobné funkce jako tcpdump, navíc však obsahuje mnohem větší počet (stovky) analyzerů komunikačních protokolů a formátů.

Instalace na Ubuntu

<code>sudo apt-get install wireshark
sudo groupadd wireshark
sudo usermod -a -G wireshark JMENO_UZIVATELE
sudo chgrp wireshark /usr/bin/dumpcap
sudo chmod 750 /usr/bin/dumpcap
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap
sudo getcap /usr/bin/dumpcap</code>

Spouštění provádíme vždy jako root, tedy:

sudo <code>wireshark</code>

Ukázka spuštěného Wiresharku a analýza paketů na rozhraní eth0

Ukázka analýzy paketů