Rsync proč a nač

Systémů pro zálohování je mnoho , ale jeden jednoduchý a rychlý je rsync

Rsync (Remote Sync)  je často používaný CLI (common line interface) zaměřený systém pro kopírování, zálohování a  synchronizaci dvou adresářů i vzdálených  (použitých na dvou různých strojích). Používá se především na Unix strojích.

Tento článek ukáže 10 základních a rozšířených použití rsync příkazů pro přenos souborů jak lokálně uložených tak na jiné vzdálené UNIX stanice. Nepotřebujete být root pro použití rsync příkazů.

Co s těmi rozšířeními získáte:
 1. Efektivních tvorba kopií a synchronizaci souborů na nebo ze vzdálených systémů.
 2. Podporuje jak hard tak soft linky, zařízení přenos práv , skupin a vlastníků.
 3. Je rychlejší a pohodlnější než scp (Secure Copy) protože rsync používá speciální update protokol,  který umožňuje přenos pouze změn (rozdíly)  v souborech nemusí se posílat celé soubory. Poprvé se  přenese vše na vzdálený systém a při následném kopírování pouze změněné bloky dat (bity) na zdroji.
 4. Rsync spotřebovává mnohem méně rychlosti linky ( může používat online kompresi a dekompresi).
Základní syntaxe rsync příkazu
# rsync options source destination
Některé options
 1. -v : verbose [výpis informaci co se děje]
 2. -r : kopíruje data recursivně i v adresářové struktuře (ale nezachová čas a práva )
 3. -a : archivní mód zachová práva , uživatele skupiny čas souborů
 4. -z : použije kompresi na soubory při přenosu dat
 5. -h : výpis jak mu to jde rychle
Install rsync in your Linux machine

We can install rsync package with the help of following command.

# yum install rsync (On <strong>Red Hat</strong> based systems)
# apt-get install rsync (On <strong>Debian</strong> based systems)

1. Copy/Sync Files and Directory Locally

Copy/Sync a File on a Local Computer

This following command will sync a single file on a local machine from one location to another location. Here in this example, a file name backup.tar needs to be copied or synced to /tmp/backups/ folder.

[root@tecmint]# rsync -zvh backup.tar /tmp/backups/

created directory /tmp/backups

backup.tar

sent 14.71M bytes received 31 bytes 3.27M bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 1.10

In above example, you can see that if the destination is not already exists rsync will create a directory automatically for destination.

Copy/Sync a Directory on Local Computer

The following command will transfer or sync all the files of from one directory to a different directory in the same machine. Here in this example, /root/rpmpkgs contains some rpm package files and you want that directory to be copied inside /tmp/backups/ folder.

[root@tecmint]# rsync -avzh /root/rpmpkgs /tmp/backups/

sending incremental file list

rpmpkgs/

rpmpkgs/httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/nagios-3.5.0.tar.gz

rpmpkgs/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

sent 4.99M bytes received 92 bytes 3.33M bytes/sec

total size is 4.99M speedup is 1.00

2. Copy/Sync Files and Directory to or From a Server

Copy a Directory from Local Server to a Remote Server

This command will sync a directory from a local machine to a remote machine. For example: There is a folder in your local computer “rpmpkgs” which contains some RPM packages and you want that local directory’s content send to a remote server, you can use following command.

[root@tecmint]$ rsync -avz rpmpkgs/ root@192.168.0.101:/home/

root@192.168.0.101's password:

sending incremental file list

./

httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

nagios-3.5.0.tar.gz

nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

sent 4993369 bytes received 91 bytes 399476.80 bytes/sec

total size is 4991313 speedup is 1.00
Copy/Sync a Remote Directory to a Local Machine

This command will help you sync a remote directory to a local directory. Here in this example, a directory /home/tarunika/rpmpkgs which is on a remote server is being copied in your local computer in /tmp/myrpms.

[root@tecmint]# rsync -avzh root@192.168.0.100:/home/tarunika/rpmpkgs /tmp/myrpms

root@192.168.0.100's password:

receiving incremental file list

created directory /tmp/myrpms

rpmpkgs/

rpmpkgs/httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/nagios-3.5.0.tar.gz

rpmpkgs/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

sent 91 bytes received 4.99M bytes 322.16K bytes/sec

total size is 4.99M speedup is 1.00

3. Rsync Over SSH

With rsync, we can use SSH (Secure Shell) for data transfer, using SSH protocol while transferring our data you can be ensured that your data is being transferred in a secured connection with encryption so that nobody can read your data while it is being transferred over the wire on the internet.

Also when we use rsync we need to provide the user/root password to accomplish that particular task, so using SSH option will send your logins in an encrypted manner so that your password will be safe.

Copy a File from a Remote Server to a Local Server with SSH

To specify a protocol with rsync you need to give “-e” option with protocol name you want to use. Here in this example, We will be using “ssh” with “-e” option and perform data transfer.

[root@tecmint]# rsync -avzhe ssh root@192.168.0.100:/root/install.log /tmp/

root@192.168.0.100's password:

receiving incremental file list

install.log

sent 30 bytes received 8.12K bytes 1.48K bytes/sec

total size is 30.74K speedup is 3.77
Copy a File from a Local Server to a Remote Server with SSH
[root@tecmint]# rsync -avzhe ssh backup.tar root@192.168.0.100:/backups/

root@192.168.0.100's password:

sending incremental file list

backup.tar

sent 14.71M bytes received 31 bytes 1.28M bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 1.10

4. Show Progress While Transferring Data with rsync

To show the progress while transferring the data from one machine to a different machine, we can use ‘–progress’ option for it. It displays the files and the time remaining to complete the transfer.

[root@tecmint]# rsync -avzhe ssh --progress /home/rpmpkgs root@192.168.0.100:/root/rpmpkgs

root@192.168.0.100's password:

sending incremental file list

created directory /root/rpmpkgs

rpmpkgs/

rpmpkgs/httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

      1.02M 100%    2.72MB/s    0:00:00 (xfer#1, to-check=3/5)

rpmpkgs/mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

     99.04K 100% 241.19kB/s    0:00:00 (xfer#2, to-check=2/5)

rpmpkgs/nagios-3.5.0.tar.gz

      1.79M 100%    1.56MB/s    0:00:01 (xfer#3, to-check=1/5)

rpmpkgs/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

      2.09M 100%    1.47MB/s    0:00:01 (xfer#4, to-check=0/5)

sent 4.99M bytes received 92 bytes 475.56K bytes/sec

total size is 4.99M speedup is 1.00

5. Use of –include and –exclude Options

These two options allows us to include and exclude files by specifying parameters with these option helps us to specify those files or directories which you want to include in your sync and exclude files and folders with you don’t want to be transferred.

Here in this example, rsync command will include those files and directory only which starts with ‘R’ and exclude all other files and directory.

[root@tecmint]# rsync -avze ssh --include 'R*' --exclude '*' root@192.168.0.101:/var/lib/rpm/ /root/rpm

root@192.168.0.101's password:

receiving incremental file list

created directory /root/rpm

./

Requirename

Requireversion

sent 67 bytes received 167289 bytes 7438.04 bytes/sec

total size is 434176 speedup is 2.59

6. Use of –delete Option

If a file or directory not exist at the source, but already exists at the destination, you might want to delete that existing file/directory at the target while syncing .

We can use ‘–delete‘ option to delete files that are not there in source directory.

Source and target are in sync. Now creating new file test.txt at the target.

[root@tecmint]# touch test.txt
[root@tecmint]# rsync -avz --delete root@192.168.0.100:/var/lib/rpm/ .
Password:
receiving file list ... done
deleting test.txt
./
sent 26 bytes received 390 bytes 48.94 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 108908.55

Target has the new file called test.txt, when synchronize with the source with ‘–delete‘ option, it removed the file test.txt.

7. Set the Max Size of Files to be Transferred

You can specify the Max file size to be transferred or sync. You can do it with “–max-size” option. Here in this example, Max file size is 200k, so this command will transfer only those files which are equal or smaller than 200k.

[root@tecmint]# rsync -avzhe ssh --max-size='200k' /var/lib/rpm/ root@192.168.0.100:/root/tmprpm

root@192.168.0.100's password:

sending incremental file list

created directory /root/tmprpm

./

Conflictname

Group

Installtid

Name

Provideversion

Pubkeys

Requireversion

Sha1header

Sigmd5

Triggername

__db.001

sent 189.79K bytes received 224 bytes 13.10K bytes/sec

total size is 38.08M speedup is 200.43

8. Automatically Delete source Files after successful Transfer

Now, suppose you have a main web server and a data backup server, you created a daily backup and synced it with your backup server, now you don’t want to keep that local copy of backup in your web server.

So, will you wait for transfer to complete and then delete those local backup file manually? Of Course NO. This automatic deletion can be done using ‘–remove-source-files‘ option.

[root@tecmint]# rsync --remove-source-files -zvh backup.tar /tmp/backups/

backup.tar

sent 14.71M bytes received 31 bytes 4.20M bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 1.10

[root@tecmint]# ll backup.tar

ls: backup.tar: No such file or directory

9. Do a Dry Run with rsync

If you are a newbie and using rsync and don’t know what exactly your command going do. Rsync could really mess up the things in your destination folder and then doing an undo can be a tedious job.

Use of this option will not make any changes only do a dry run of the command and shows the output of the command, if the output shows exactly same you want to do then you can remove ‘–dry-run‘ option from your command and run on the terminal.

root@tecmint]# rsync --dry-run --remove-source-files -zvh backup.tar /tmp/backups/

backup.tar

sent 35 bytes received 15 bytes 100.00 bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 323584.00 (DRY RUN)

10. Set Bandwidth Limit and Transfer File

You can set the bandwidth limit while transferring data from one machine to another machine with the the help of ‘–bwlimit‘ option. This options helps us to limit I/O bandwidth.

[root@tecmint]# rsync --bwlimit=100 -avzhe ssh /var/lib/rpm/ root@192.168.0.100:/root/tmprpm/
root@192.168.0.100's password:
sending incremental file list
sent 324 bytes received 12 bytes 61.09 bytes/sec
total size is 38.08M speedup is 113347.05

Also, by default rsync syncs changed blocks and bytes only, if you want explicitly want to sync whole file then you use ‘-W‘ option with it.

[root@tecmint]# rsync -zvhW backup.tar /tmp/backups/backup.tar
backup.tar
sent 14.71M bytes received 31 bytes 3.27M bytes/sec
total size is 16.18M speedup is 1.10

That’s all with rsync now, you can see man pages for more options. Stay connected with Tecmint for more exciting and interesting tutorials in future. Do leave your comments and suggestions.

odkazy: http://www.jveweb.net/en/archives/2011/01/running-rsync-as-a-daemon.html

misto xinetd používá ubuntu inetd.conf