WSGI a startování aplikaci v apache2

instalace modulu apache2 + python verze 3

sudo apt-get install python3
sudo apt-get install python3-gi
sudo apt-get install python3-jinja2
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi-py3

instalace modulu apache2 + python verze 2.7

sudo apt-get install python
sudo apt-get install python-gi
sudo apt-get install python-jinja
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi

přidání uživatele

sudo useradd [uzivatel] --create-home

přidání nového virtuálního serveru do apache2.2 konfigurace /etc/apache2/sites-enabled/mujvirtual.conf

<VirtualHost *:8080>
	ServerAdmin	webmaster+deckard@malizor.org
	ServerName	deckard.malizor.org
	WSGIDaemonProcess deckard_qh user=deckard group=deckard python-path=/home/deckard
	WSGIScriptAlias / /home/deckard/wsgi/deckard_qh.wsgi
	Alias /resources /home/deckard/resources
	# Default to the current working directory (/home/deckard/deckard.conf here)
	# SetEnv DECKARD_CONF_FILE /etc/deckard/deckard.conf
	# Reject too large uploads
	LimitRequestBody 409600
	<Directory /home/deckard/wsgi>
		WSGIProcessGroup deckard_qh
		WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
		Order deny,allow
		Allow from all
	</Directory>
	<Directory /home/deckard/resources>
		Order deny,allow
		Allow from all
	</Directory>
	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
	LogLevel warn
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/deckard.access.log combined
</VirtualHost>

nasledne si nainstalovat v home adresari pzthon framework a poslat volani na wsgi skript.

pokud používáte port 8080 nezapomeňte editovat /etc/apache2/ports.conf a přidat namevirtual a Listen s příslušným portem.

a následně restartovat apache2

service apache2 restart

z tohoto článku jsem bral informace

https://github.com/Malizor/deckard/blob/master/INSTALL