Alfresco manual instalace

zajimavé odkazy:

http://ecmarchitect.com/alfresco-developer-series-tutorials/

 

Posléze, co mi byl nabídnut školní server pro můj ročníkový projekt, jsem provedl první krok k instalaci systému, což bylo stáhnutí produktu Alfresco 3.3 Comunity z oficiální stránky www.alfresco.com. Dále nezbývalo nic jiného, než se přihlásit na server pomocí ssh klíče, nakopírovat zde stáhnutý soubor, rozbalit jej a následně naistalovat.

Poskytnutý server 213.155.227.118 byl chráněn ssh klíčem, který jsem také obdržel, jenže jsem musel vytvořit soubor, do které jsem vložil klíč a přes něj se tak mohl teprve připojit. Postup byl následující:

Pomocí příkazu vi jmeno_souboru.rsa jsem otevřel editor, do kterého jsem po stisknutí i vložil celý vygenerovaný ssh klíč. Klávesu jsem stisknul, protože v editoru Visual to znamená insert, čili vkládání. Následně jsem zmáčkl Esc (Escape), a díky této klávesy se naopak v editoru mohu orientovat a používat opět různé klávesové zkratky, jako jsou např. :wq, což ukončí editor a uloží pod mým zvoleným názvem

Po vytvoření tohoto souboru, jsem se ale stále nemohl připojit na onen server. Problém byl v tom, že mnou vytvořený soubor neměl potřebné práva a tudíž jsem je musel nastavit příkazem chmod 600 jmeno_souboru.rsa, což mi zajistilo již bezproblémový přístup na server.

ssh –i jmeno_souboru.rsa root@213.155.227.118   //připojení na server

Stáhnutý soubor z oficiálních stránek však musel být nakopírován na server. Jako první jsem se odpojil ze serveru a na začátku příkazu jsem byl nucen spolu s příkazem pro kopírování opět použít soubor s klíčem pro připojení. Následně je uvedená cesta ke stáhnutému souboru a hned zatím je uvedená cílová cesta, kam chci soubor nakopírovat.

scp –i jmeno_souboru.rsa /cesta/k/souboru/alfresco.bin root@213.155.227.118:alfresco       //nakopírování souboru

Ještě před samotnou instalací jsem nastavil souboru alfresco.bin potřebná práva pro spuštění a to pomocí chmod +x alfresco.bin. Chmod nastavuje práva a parametr x umožňuje danému souboru se spouštět jako program.

Příkazem sudo ./alfresco.bin jsem spustil instalaci, při které jsem volil anglickou variantu systému se základní instalací a konfigurací serveru.

Při instalaci bylo nutné vytvořit heslo pro administrátora systému Alfresco a když byla instalace dokončena, musel jsem se přesunout do složky, která se mi vytvořila. Složku jsem nalezl pomocí příkazu ls a následně se do ní přesunul cd /opt/alfresco-5.0.b. Opět jsem použil příkaz ls, který mi pomoh najít soubor, který jsem potřeboval pro úplné dokončení instalace spustit. Tento soubor se nazývá alf_start.sh a jeho následné spuštění sudo./alf_start.sh nastartovalo celý server s již nainstalovaným systémem.

Po dokončení instalace je třeba otevřít internetový prohlížeč a do webové lišty napsat přístupovou adresu pro přihlášení do systému. Tuto adresu tvoří ip adresa serveru a port. https://213.155.227.118:8080/share/page.

Po přihlášení je zde možnost výuky pomocí videokurzů, které lze přehrát a snadno se tak naučit základní dovednosti administrátora, jako jsou tvoření uživatelů, skupin, přidávání práv uživatelům, skupinám a také samotným souborům a několik dalších.