Virtual server ubuntu + dhcp klient + DNS klient

Problémy při vytváření IMAGE serveru ve virtualním prostředí UBUNTU 18.04+ nebere HW MAC adresu pro dhcp klienta a také pracuje s DNS cache a v resolv.conf je 127.0.0.1

moje požadavky jsou nastavení DNS adresy na 192.168.1.1 a, aby síťovka měla mac adresu danou HW serverem

jak na to

DNS

editace /etc/systemd/resolved.conf:

[Resolve]
DNS=192.168.1.254 # <– change to your router address
#FallbackDNS=8.8.8.8 8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
#Domains=lan # <– change to your localdomain name (maybe .local)
#LLMNR=yes <– I dabbled with this for a while but it doesn’t matter
#DNSSEC=no
#Cache=yes
#DNSStubListen


sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

add mac to indentifikace karty

In the meantime you can:

1) cp /run/systemd/network/10-netplan-ens160.network /etc/systemd/network/
2) update /etc/systemd/network/10-netplan-ens160.network to add in ClientIdentifier=mac under the [DHCP] section
3) systemctl restart systemd-networkd