Tastoma Sonoff roleta a autokonfigurace HA

Nastaveni autokonfigurace pro firmware Tastoma – SetOption19 1
Přepnutí na rolety, žaluzie pro spinače se 2 rele – SetOption80 1

https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/

základní nastavení pro zaluzie somfy

SetOption19 1
SetOption80 1
ShutterCloseDuration 45;
ShutterOpenDuration 45;
backlog interlock off; shutterrelay1 1; shuttersetclose1; interlock 1,2; interlock on; shutterrelay1 1; shutteropen1;

pravidla alias rules

rule2 on
rule2 on button1#state=3 do backlog power1 off; power2 off;power1 on; delay 1; power1 off; endon

setoption32 4 # long press after 4s

switchmode 5 # long press button

run as batch one line

backlog rule2 on; setoption32 4; switchmode 5;

rule2 on button1#state=3 do backlog power1 off; power2 off;power1 on; delay 1; power1 off; endon;