Proxmox Azure OID

Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Zdroj

https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/pqxu2o/proxmox_oidc_authentication_azure_ad/

Dobrý den, nedávno jsem upgradoval svůj Proxmox Server na 7.0 a tím jsem získal nový autentizační mechanismus OIDC!!! Po prohledání webu jsem nenašel žádnou dokumentaci o tom, jak to nastavit pomocí Azure AD, takže teď, když mám své nastavení, jsem si myslel, že se podělím.

Krok 1 – Přihlaste se do Azure AD a klikněte na Registrace aplikací .

r/Proxmox – Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Krok 2 – Klikněte na Nová registrace a přidejte název a jeden ze svých serverů Proxmox

r/Proxmox – Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Krok 3 – Přidejte všechny své adresy URL pro servery Proxmox kliknutím na Přidat URI a poté na Uložit.

r/Proxmox – Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Krok 4 – Klikněte na Certificates & Secrets (Certifikáty a tajemství) a poté na New Client Secret (Nový tajný klíč klienta), kde můžete určit, kdy chcete, aby platnost tajemství vypršela. Ujistěte se, že jste tajemství uložili pod Value, budeme to potřebovat později.

r/Proxmox – Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Krok 5 – Klikněte na Přehled Kopírovat ID klienta a poté klikněte na Koncové body

r/Proxmox – Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Zkopírujte odkaz na dokument metadat OpenID Connect a odstraňte /.well-known/openid-configuration tuto část z odkazu, takže skončíte s něčím takovýmhttps://login.microsoftonline.com/{Vaše ID tenanta}/v2.0

r/Proxmox – Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Krok 6 – Přejděte na Proxmox and Authentication – Add – OpenID Connect a poté přidejte hodnoty pro Azure AD

r/Proxmox – Proxmox OIDC Authentication Azure AD

Nyní se odhlaste a přihlaste se svou novou sférou a měli byste být připraveni. To by mělo být v podstatě stejné, pokud používáte Okta, ADFS nebo něco jiného. Myslím, že hlavní věc, kterou potřebujete vědět, je, že adresa URL vydavatele skutečně hledá vaše metadata OpenID Connect a k adrese URL automaticky připojuje /.well-known/openid-configuration , takže je nemusíte přidávat znovu.