Instalace a konfigurace Samby

Příprava PC a instalace daemonu

sudo apt-get install samba swat
sudo /etc/init.d/openbsd-inetd restart

Změna hesla pro uživatele root

sudo passwd root "+ ENTER a změna hesla na Vaše požadované"

Přihlášení se na konfigurační rozhraní pomocí web browseru

http://localhost:901

Zřízení nového uživatele „test“

sudo adduser test

Zřízení hesla pro uživatele „test“ pro přístup do samby

SWAT -> PASSWORD -> a zadat jmeno a heslo  + Add New User

Zřízení sdíleného adresáře v Linuxu

sudo mkdir /sdilena
sudo chmod 777 /sdilena

Zadání sdílení do Samby

SWAT -> SHARES -> CREATE SHARES

path: /sdilena
valid users: test
read only: no
available: yes

a následně  tlačítko - Commit Changes

následuje restart služeb samba serveru buďto v příkazovém řádku

sudo /etc/init.d/nmbd restart
sudo /etc/init.d/smbd restart

nebo přes SWAT

SWAT -> Status -> Restart All

Kontrola připojení přes Gnome

Místa -> Připojit se k serveru

po připojit se zobrazí složka systému Linux „/sdilená“

test připojení přes příkazový řádek

instalace potřebných programů

sudo apt-get install smbfs
# nebo balicek
sudo apt-get install cifs-utils

a připojení se

sudo smbmount //localhost/sdilena /media/ -o username=test
# nebo v novejsich verzich
sudo mount.cifs //localhost/sdilena /media/ -o username=test

kontrola připojení

df

odpojení svazku

umount /media

moužnost automaticky přihlášení po nastartování linuxu editovat soubor /etc/fstab

//servername/sharename /media/windowsshare cifs username=msusername,password=mspassword,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0