Sdílení jednoho adresáře SAMBA

zřízení uživatelů viz článek instalace a konfigurace Samby

konfigurace sdílení

SWAT -> SHARES

zapnout advanced režim zobrazení

položka valid user: řeší kdo se na toto sdílení může přihlásit
položka force user,group: přepíše vlastnosti přihlášeného uživatele na nastaveného v sambě

postup přípravy OS systému

useradd [uživatel]
mkdir /[adresář]
groupadd [skupina]
usermod -a -G [skupina] [uživatel]
chown [uživatel].[skupina] /[adresář]
chmod 775 /[adresář]

vyplnit položky

"path" : /[adresář]
"valid user" : [uživatel],[uživatel1].... "force group" : [skupina]
"create mask" : 0774
"directory mask" 0775

a následně Commit a restart služby viz instalace a konfigurace Samby