Git repository a Netbeans

GIT potřebujeme pro archivací verzí našich projektů
Instalce git balíčků

apt-get install git

inicializace repozitářů gitu

git init my_project.git

vyrobí se adresář „my_project.git“ v aktuálním adresáři

poslání všech souborů do stromu gitu

git add .

poslání změn do stromu gitu

git commit -m "Muj popisek"

 

výpis Vašeho stromu

git log --graph --all

odbočka z hlavního stromu gitu

git branch projekt-verze-X

přepnutí se do vedlejší větve gitu

git checkout projekt-verze-X

přepnutí se do hlavní větve gitu

git checkout master

přijmutí vedlejší větve do master

git checkout master
git merge projekt-verze-X