Python Django – Vaše první web aplikace

Protože se poměrně dost rozmáhá python i na web servrové straně pokusil jsem se přiblížit Vám vytváření aplikace pomocí frameworku Django, Celý článek, který o tom pěkně pojednává je na rootu http://www.zdrojak.cz/serialy/hrajeme-si-s-djangem/ takže nebudu přepisovat vše bohužel tato aplikace vznikala před pár lety a tak některé funkce jsou už přepsané do jiné podoby, proto jsem udělal úpravu souborů  a jsou přiloženy níže.

djangotest.tar

instalace PIP rozšíření pythonu ‚sudo apt-get install python-pip‘

instalace DJANGA ‚pip install Django==1.6‘

vytvoření nového projektu ‚django-admin.py startproject <nazev_projektu>‘

 

django-admin.py startproject cdpujcovna
cd cdpujcovna/
python manage.py runserver 12345
python manage.py startapp pujcovna