Co je to incrementální záloha a jak na to

Incrementální záloha se používá pro zálohování pouze změněných souborů při prvním vytvoření zálohy se vytvoří soubor s informacemi o zálohovaných souborech a při dalším spuštění se zazálohují pouze soubory, které mají změnu v datu zápisu, velikosti případně jiný příznak.

Jak na to první vytvoření zálohy

rm /zalohy/zalohy-file
tar cvf /zalohy/zaloha-full.tar -g /zalohy/zalohy-file /tmp/*

další pouze změněné soubory

tar cvf /zalohy/zaloha-inc.tar -g /zalohy/zalohy-file /tmp/*